جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: مدلسازی عدم¬قطعیت در مدیریت ارزش کسب شده و کنترل پروژه با استفاده از شبکه بیزین نگارش: سارا اهرمی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: مدلسازی عدم¬قطعیت در مدیریت ارزش کسب شده و کنترل پروژه با استفاده از شبکه بیزین نگارش: سارا اهرمی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: مدلسازی عدم‌قطعیت در مدیریت ارزش کسب شده و کنترل پروژه با استفاده از شبکه بیزین نگارش: سارا اهرمی با استاد راهنما دکتر وحید خداکرمی در روز دوشنبه 9 مهر ساعت 14 در آمفی تاتیر دانشکده مهندسی برگزار میگردد. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایند. سارا اهرمی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: مدلسازی عدم‌قطعیت در مدیریت ارزش کسب شده و کنترل پروژه با استفاده از شبکه بیزین نگارش: سارا اهرمی با استاد راهنما دکتر وحید خداکرمی در روز دوشنبه 9 مهر ساعت 14 در آمفی تاتیر دانشکده مهندسی برگزار میگردد. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایند.

سارا اهرمی