جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد پایان‏نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع-گرایش سیستم با عنوان: بررسی عدم قطعیت موجود در کیفیت پروژه و رابطه آن با زمان و هزینه با استفاده از شبکه‏های بیزین نگارنده: حسن مقدم

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد پایان‏نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع-گرایش سیستم با عنوان: بررسی عدم قطعیت موجود در کیفیت پروژه و رابطه آن با زمان و هزینه با استفاده از شبکه‏های بیزین نگارنده: حسن مقدم


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد پایان‏نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع-گرایش سیستم با عنوان: بررسی عدم قطعیت موجود در کیفیت پروژه و رابطه آن با زمان و هزینه با استفاده از شبکه‏های بیزین نگارنده: حسن مقدم با راهنمایی آقای دکتر وحید خداکرمی برگزار میگردد. علاقمندان جهت کسب اطلاعاات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایند. حسن مقدم

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد پایان‏نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع-گرایش سیستم با عنوان: بررسی عدم قطعیت موجود در کیفیت پروژه و رابطه آن با زمان و هزینه با استفاده از شبکه‏های بیزین نگارنده: حسن مقدم با راهنمایی آقای دکتر وحید خداکرمی برگزار میگردد. علاقمندان جهت کسب اطلاعاات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایند.

 

حسن مقدم