جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی با عنوان: بررسی خواص مکانیکی اتصال های حاصل از فرآیند FSW ( جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی) بر روی آلیاژ آلومینیوم 7075 پژوهشگر: عباس سراقی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی با عنوان: بررسی خواص مکانیکی اتصال های حاصل از فرآیند FSW ( جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی) بر روی آلیاژ آلومینیوم 7075 پژوهشگر: عباس سراقی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی با عنوان: بررسی خواص مکانیکی اتصال های حاصل از فرآیند FSW ( جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی) بر روی آلیاژ آلومینیوم 7075 پژوهشگر: عباس سراقی با راهنمایی آقای دکتر شهاب کاظمی در روز چهارشتبه مورخ 4/7/1397 ساعت 14 در سمینار 2 عمران برگزار میگردد. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایند. عباس سراقی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی با عنوان: بررسی خواص مکانیکی اتصال های حاصل از فرآیند FSW ( جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی) بر روی آلیاژ آلومینیوم 7075 پژوهشگر: عباس سراقی با راهنمایی آقای دکتر شهاب کاظمی در روز چهارشتبه مورخ 4/7/1397 ساعت 14 در سمینار 2 عمران برگزار میگردد. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایند.

عباس سراقی