جلسه دفاع رساله دکتری تخصصی در رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی با عنوان: بررسی اثر تغییر شکل‌های پلاستیک شدید بر پارامترهای شکست در مود ترکیبی نگارش: محمدعلی کاظمی

جلسه دفاع رساله دکتری تخصصی در رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی با عنوان: بررسی اثر تغییر شکل‌های پلاستیک شدید بر پارامترهای شکست در مود ترکیبی نگارش: محمدعلی کاظمی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع رساله دکتری تخصصی در رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی با عنوان: بررسی اثر تغییر شکل‌های پلاستیک شدید بر پارامترهای شکست در مود ترکیبی نگارش: محمدعلی کاظمی با راهنمایی آقای دکتر رحمن سیفی در روز چهارشنبه 4 مهر 1397 در آمفی تئاتر دانشکده مهندسی برگزار میگردد. علاقمندان کسب کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایند. محمدعلی کاظمی

جلسه دفاع رساله دکتری تخصصی در رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی با عنوان: بررسی اثر تغییر شکل‌های پلاستیک شدید بر پارامترهای شکست در مود ترکیبی نگارش: محمدعلی کاظمی با راهنمایی آقای دکتر رحمن سیفی در روز چهارشنبه 4 مهر 1397 در آمفی تئاتر دانشکده مهندسی برگزار میگردد. علاقمندان کسب کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایند.

 

محمدعلی کاظمی