حسن موقر فرد

حسن موقر فرد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Printدانشکده فنی و مهندسی

گروه عمران

 

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته عمران گرایش سازه

 

عنوان:

مقایسه بین نتایج تحلیل روش طیفی و تاریخچه‌زمانی در سازه‌های کوتاه و بلند

 

استاد راهنما :

دکتر محمد شوشتری

اساتید داور:

دکتر محمود نیلی

دکتر فریدون رضایی

پژوهشگر:

حسن موقر فرد

 

8 مهر 1397

ساعت 18

مکان: سمینار 2 عمران

 

 

 

Bu-Ali Sina University

Faculty of Engineering

Department of  Civil Engineering

 

 Thesis submitted for Master of science Structural Civil Engineering

 

Title:

Comparison Between Respose Spectrum and Time History Method of short and tall Buildings

 

Supervisor:

Mohammad Shooshtari (Ph.D)

 

By:

Hassan Movagharfard

 

September, 30, 2018

 

 

چكيده:

به‌طور کلی براساس آیین نامه‌های طراحی سازه‌ها، تمام ساختمان‌ها باید در برابر بارهای جانبی مثل زلزله و باد مقاومت قابل انتظاری داشته‌باشند، از این رو شناخت این بارها  و نحوه‌ی محاسبه آن‌ها وتاثیر آن‌ها بر ساختمان برای حصول یک طرح ایمن و اقتصادی حائز اهمیت است. روش‌های مختلفی به منظور محاسبه بارگذاری لرزه‌ای ساختمان وجود دارد که هریک نسبت به دیگری متفاوت است. استفاده از هریک از روشها دارای شرایطی است که در آییننامه‌ها ذکر می‌شود. اما موضوع اصلی که مورد بحث قرار خواهدگرفت بررسی دو روش تحلیل دینامیکی طیفی و تاریخچه زمانی خطی است که در آیین نامه 2800 استفاده از هریک از این دوروش در محاسبه بارهای لرزه‌ای به اختیار طراح واگذار شده است که در چارچوب تعیین شده در آیین نامه 2800 هریک از دوروش را انتخاب کند. اما به منظور حصول یک طرح ایمن و اقتصادی باید تفاوت‌های دوروش نسبت به یکدیگر شناخته شود و بیان شود که در شرایط مختلف چه روشی برای محاسبه بارگذاری لرزهای لازم است. از این رو در این پایان‌نامه یک مطالعه‌ عددی بر روی ساختمان‌های با سیستم قاب خمشی متوسط با تعداد طبقات مختلف صورت گرفته است ، موضوع این مطالعه بررسی نتایج حاصل از هردوروش و مقایسه آن‌ها با یکدیگر است، نتایج دراین تحقیق بدین شکل حاصل شده است که برش پایه حاصل از روش دینامیکی طیفی با افزایش طبقات ساختمان نسبت به روش تاریخچه‌زمانی کم‌تر می‌شود.  نتیجه در مورد جابه‌جایی طبقات بدین صورت است که پس از هم‌پایه‌سازی، هرچه تعداد طبقات بیش‌تر شود مقادیر حاصل از روش طیفی بیش‌ از روش تاریخچه زمانی میَ‌شود که با نامنظم بودن ساختمان در پلان، اختلاف مقادیر بیش‌تر نیز می‌شود. در طراحی بر اساس آیین‌نامه2800 ستون‌های این ساختمان‌ها باید با در نظر گرفتن قاعده‌ی 100-30 و همچنین پس از هم‌پایه‌سازی طراحی شوند که می‌توان گفت برای ساختمان‌های کوتاه مرتبه نتایج طراحی در روش طیفی کمتر از روش تاریخچه‌زمانی است اما هرچه تعداد طبقات افزایش یابد و ساختمان بلند مرتبه‌تر شود روش تاریخچه زمانی نتایج کمتری نسبت به روش طیفی ارائه می‌دهد و اقتصادیتر می‌باشد.

در مورد تیر‌ها به‌طور کلی می‌توان گفت که همواره نتایج روش تاریخچه‌زمانی بیش‌تر از روش طیفی است به جز در حالتی که در ساختمان 15 طبقه نامنظم پس از هم‌پایه‌سازی و با در نظر گرفتن قاعده ی 100-30 نتایج روش‌ طیفی اندکی بیشتر از روش تاریخچه‌زمانی می‌شود.

 

واژههای کلیدی: تحلیل تاریخچه زمانی، تحلیل طیفی، مقایسه روش طیفی و تاریخچه زمانی، پایان روش طیف پاسخ

 

 

Abstract:

In general, according to the design codes, all buildings must have a reliable resistance to lateral loads such as earthquakes and winds. Therefore, the recognition of these loads and how they are calculated and their impact on the building is important for achieving a safe and economical design. There are various methods for calculating the seismic loading of building, each of which is different from one another. The use of any of the methods is subject to the conditions specified in the regulations. But the main topic that will be discussed is the examination of two spectral and linear time history analysis that the use of each of these methodes, in the calculations of seismic loads, has been delegated to the designer within the framework of the Code of 2800. But in order to achieve a safe and economical design, it’s tobe need to distinguish divergences of these methodes from one another, and to state how different conditions are needed to calculate seismic loading in different conditions. Hence, in this dissertation, a numerical study has been carried out on buildings with a intermediate moment frame with a number of different floors. The subject of this study is to examine the results and compare them with each other. The results of this research are such that the base shear of the spectral  method decreases with the increase of the building stories compared to the time history method. The result of story displacement is that after the alignment, the number of stories increases, the values obtained from the spectral method are more than the time history method, which is the difference in the values with the irregularity of the building on the plan. In the design according to the code of 2800, columns of these buildings should be designed taking into account the rule of 100-30 and also after the alignment that can be said for short-term buildings design results in the spectral method is less than the time history method, but the number of stories increases, The time history method offers less results than spectral methods and is more economical.

In the case of beams, it can generally be said that the results of time history method are always more than the spectral method, except in the case of irregular 15-story building after alignment and taking into account the rule of 100-30, the result of the spectral method is slightly more than the historical-time method.

 

Key Words: Time history analysis, response spectrum method, comparision of time history and spectral methods, termination of response spectrum method

 

 

 

مشخصات فردی

 

حسن موقّر فرد

تلفن تماس: 09350762780

ایمیل: hassan.movaqar@gmail.com

         

 

وضعیت تاهل: مجرد

وضعیت سربازی:  معافیت کفالت

 

سوابق تحصیلی

 

کارشناسی ارشد عمران – سازه    دانشگاه  بوعلی سینا

        گذراندن دروس تکنولوژی پیشرفته بتن ، تحلیل غیرارتجاعی سازه ها ، سازه های  بتن آرمه پیشرفته ، دینامیک سازه ها                          

        موضوع پایان نامه : مقایسه بین نتایج تحلیل روش طیفی و تاریخچه زمانی در سازه های کوتاه و بلند

          1

1/7/94    الی     درحال انجام پایان نامه

کارشناسی  عمران – عمران   دانشگاه  ملایر

        گذراندن دروس پروژه های بتن و فولاد و متره و برآورد ساختمان

        گذراندن درس نقشه برداری و پروژه 1/7/89     الی     17/12/93

         

مهارتها

مهارتهای نرم افزاری

        تسلط کامل به نرم افزار Autocad  (دوبعدی) – گذراندن دوره 40 ساعتی در سازمان فنی و حرفه ای

        آشنا با نرم افزار های Excel 2013 , word 2013

        تسلط کامل به نرم افزار های Safe2014 & Etabs2015 – گذراندن دوره 90 ساعتی در مجتمع فنی تهران

        تسلط کامل به نرم افزار Tekla structures20(شاپ سازه های فولادی)

 

آشنایی با زبانهای خارجی

        زبان انگلیسی – آشنایی متوسط در مهارت گفتاری و شنیداری  و آشنایی خوب در مهارت خواندن(ترجمه)

        زبان آذری – آشنایی به صورت زبان مادری

 

سایر مهارتها

تسلط بر نقشه کشی سازه های فولادی

تسلط کامل به طراحی انواع سوله توسط نرم افزار Sap2000 و Safe

تسلط بر طراحی ساختمان های اسکلت فلزی توسط نرم افزار Etabs  و Safe

تسلط بر مدل سازی سه بعدی سازه های فولادی توسط نرم افزار Tekla Structures  و تهیه نقشه های شاپ و کارگاهی

توانایی تدریس نرم افزار های Etabs , sap2000 , Tekla Structures

توانایی تدریس بارگذاری و تحلیل و طراحی سوله ها

 


سوابق شغلی

انجام پروژه های دانشجویی –  دفتر پلات بیژن - همدان

        انجام پروژه های بتن و فولاد دوره کارشناسی

        انجام پروژه های متره و برآورد دوره کارشناسی

        ترجمه متون انگلیسی  دانشگاهی

     شاغل در شرکت آراد فلز گستر اکباتان   10/6/95     

        تهیه نقشه های شاپ و ساخت انواع سوله و سازه های فولادی در دفتر فنی

        طراحی و محاسبه انواع سوله و ساختمان های اسکلت فلزی

    همکاری با برخی شرکت های مشاوره و انجام محاسبات چندین سوله جهت ارائه به شرکت شهرک ها و نظام مهندسی    

 

 

خصوصیات فردی:

  

        دارای روحیه بالای یادگیری و کسب مهارت و تجربه

        دارای تمرکز بالا و دید عمیق بر روی موضوعات مورد توجه

        دارای روحیه شرکت در کارهای گروهی

        دارای روابط عمومی بالا

        دارای روحیه  تجذیه کار به قسمت های کوچکتر و برنامه ریزی برای تحقق یافتن تمامی قسمتها