حسین اله‌وردی

حسین اله‌وردی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دانشکده مهندسي

گروه آموزشي مهندسي مکانيک

 


پايان­نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته مهندسي مکانيک گرايش دینامیک، ارتعاشات و کنترل

 


عنوان:

 

تشخیص وجود ترک و مکان یابی سه بعدی محل آن در سرسیلندر توسط روش انتشار صوت

 


استاد راهنما:

دکتر مهدي کريمي

 

استاد مشاور:

دکتر سید محمد جعفری

 

نگارش:

حسین اله ­وردی


 

 6 تیر 1394

همواره شناسایی و مکان­یابی عيب­هایی مانند ترک در موتورها بخصوص سرسیلندر آن­ها كه موجب كاهش مستقيم توان و عمر قطعات در سرسیلندر و موتور مي‌شود، بسيار حائز اهميت است. در ميان روش‌هاي مختلف عيب‌يابي، روش انتشار صوت توانايي اثبات شده‌اي در زمينة شناسايي و مکان­یابی عیوبی مانند ترک دارد. هدف این پایان نامه، ارائة توانايي روش انتشار صوت براي شناسایی و مکان­یابی ترک در سرسیلندر موتور است. روش تحقيق در يک قالب کلي، بر پاية اين ايده است که ابتدا در آزمون‏هاي استاتيکي که بر روی سرسیلندر جدا شده از موتور انجام شده، بررسي‏هايي براي بدست آوردن مقدار سرعت امواج انتشار صوت و ضریب میرایی امواج در سرسیلندر بر مبنای منابع شبیه­سازی شده توسط استاندادر سو-نیلسون انجام می­شوند. سپس مکان­یابی دو بعدی و سه بعدی منابع با استفاده از روش­های تفاوت زمانی و اختلاف انرژی با تغییر محل حسگرها به منظور یافتن بهترین پاسخ از لحاظ خطای مطلق مکان­یابی انجام می­گیرد.