حمایت صندوق علمی راه ابریشم از پروژه های تحقیقاتی

حمایت صندوق علمی راه ابریشم از پروژه های تحقیقاتی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

صندوق علمی راه ابریشم در نظر دارد از پروژه های تحقیقاتی در زمینه های نانو، انرژی های تجدید پذیر، علوم شناختی، مواد پیشرفته، هوش مصنوعی و علوم آب حمایت نماید. موارد و نحوه حمایت در فایل پیوست آورده شده است.

صندوق علمی راه ابریشم در نظر دارد  از پروژه های تحقیقاتی در زمینه های نانو، انرژی های تجدید پذیر، علوم شناختی، مواد پیشرفته، هوش مصنوعی و علوم آب حمایت نماید. موارد و نحوه حمایت در فایل پیوست آورده شده است.

 

INsF.ir