حمیدرضا بابامرادی

حمیدرضا بابامرادی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دانشكده مهندسي

گروه مهندسی مکانیک

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

 

عنوان:

بررسی فرایند CEE برای میله­های استوانه­ای

 

استاد راهنما:

دكتر فرامرز فرشته صنیعی

 

پژوهشگر:

حمیدرضا بابامرادی

چكيده پايان نامه:

     روش انبساط-اکستروژن متناوب (CEE) از جمله روش‌های شکل‌دهی پلاستیک شدید به حساب می‌آید. این روش همانند دیگر روش‌های شکل‌دهی شدید، با هدف ارتقای خواص مکانیکی و کاهش اندازه‌ی دانه‌ها در فلزات به کار گرفته می‌شود. در CEE دو فرایند آهنگری و اکستروژن به ترتیب روی فلز انجام می‌گیرد. به همین دلیل نواحی نزدیک به محور تقارن قطعه نیز از افزایش استحکام بی‌نصیب نمانده و در نهایت، افزایش استحکام یکنواختی در مرکز و همچنین اطراف سطح مقطع رخ می­دهد. به دلیل هندسه‌ی مناسب و در عین حال ساده‌ی قالب، این فرایند را می‌توان در چند چرخه تکرار کرد تا در نهایت به محصولی با کیفیت مورد نظر دست یافت.

 در این پایان­نامه از روش CEE برای تولید میله­های توپر از جنس آلیاژ AZ80منیزیم و مس خالص استفاده شده است. آزمایش­های منیزیم در سه دمای 225، 250 و300 درجه سانتی گراد و سه سرعت 2، 5 و 8 میلی­متر بر دقیقه انجام پذیرفته است تا اثر دما و سرعت بر خواص مکانیکی محصولات سنجیده شود، همچنین برای بررسی اثر تعداد عبور فرایند در دو و سه عبور با شرایط دما ثابت و دما کاهشی انجام شده است. آزمایش­های مس در دمای اتاق و با سرعت ثابت 4 میلی­متر بر دقیقه در تعداد عبور متفاوت 2،4 و 8 انجام شده است. همچنین منحنی­ نیرو- تغییرمکان برای محصول هر آزمایش ارائه شده است. برای سنجش خواص مکانیکی از آزمون کشش در دمای اتاق، آزمون ریزسختی سنجی و مطالعات ریزساختاری استفاده شده است.

زمان: دوشنبه 7/7/1393 ساعت 16

مكان: سالن آمفی تئاتر دانشکده مهندسی