حمید میرزایی

حمید میرزایی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دانشكده فنی و مهندسي

گروه عمران

 

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد مهندسی عمران آب و سازه­های هیدرولیکی

 

عنوان:

مقایسه مدل­های مختلف آشفتگی برای بررسی تاثیر مانع موجود در قوس خارجی بر میدان سرعت در کانال روباز با قوس ٩٠ درجه با بستر متحرک

استاد راهنما:

دكترمجید فضلی

داوران:

دكتر بهرام رضایی

دكتر جلال صادقیان

پژوهشگر:

حمید میرزایی

 

چكيده پايان نامه:

بیشتر رودخانه­ها به صورت طبیعی تمایل دارند که از یک الگوی مارپیچ در دشت­های آبرفتی پیروی کنند. این جریان­های پر پیچ و خم به طور معمول دارای یک ناحیه کم عمق در قسمت داخلی قوس و ناحیه­ای عمیق­تر در ناحیه خارجی قوس هستند. با توجه به این واقعیت که نیروی گریز از مرکز روی سرعت­های طولی تأثیرگذار هستند. نیروی اینرسی بزرگ­تر، ذرات آب با سرعت بیشتر را به طرف دیواره خارجی انحنا هدایت می­کند. با توجه به قانون پایستگی جرم و اصل پیوستگی ذرات، جریان نزدیک کف به سمت جداره داخلی قوس تمایل پیدا می­کند. این پدیده باعث ایجاد جریان ثانویه در مقطع عرضی قوس می­شود که با جریان اصلی ادامه می­یابد و تولید یک جریان حلزونی می­کند. این الگوی عرضی ایجاد شده اساس ایجاد فرآیند پیچیده فرسایش و رسوبگذاری بستر رودخانه­ها می­باشد. عرض مئاندرهای طبیعی که در زمین­های دارای شیب ملایم جریان دارند به تدریج در طول قوس کاهش می­یابد.

    دراین پژوهش برای شناخت رفتار جریان در قوس رودخانه و تاثیر قرارگیری آبشکن، یک کانال قوسی روباز مورد بررسی قرار گرفته و مدلسازی شده­است. در ابتدا به بررسی الگوی جریان در قوس­های ٩٠ درجه ساده بدون قرارگیری آبشکن و سپس با قرارگیری آبشکن در موقعیت ٤٥ درجه با شعاع انحنای نسبی R=4b با مقایسه مدل­های مختلف آشفتگی در بستر متحرک پرداخته شده است. همچنین برای مشخص شدن مشکلات بررسی بستر متحرک نسبت به بستر صلب، بررسی اجمالی بستر صلب صورت گرفته­است. در ادامه الگوی جریان و توپوگرافی بستر در موقعیت قرارگیری آبشکن در موقعیت­های ٣٠ و ٦٠ درجه مورد بررسی قرار گرفته­است. برای مدلسازی جریان از نرم­افزار FLOW3D استفاده شده است. در انجام پژوهش از چهار مدل آشفتگی LES، k-e، RNG و Energy استفاده شده­است و نتایج بیانگر برتری مدل آشفتگی LES می­باشد.

Abstract:

Most of the rivers naturally tend to follow as a spiral pattern in alluvial plains. These flows of the maze normally have a shallow area in the inner section of the bend and a deeper area in the external area of the bend. Due to the fact that the centrifugal force influence on the longitudinal velocity, the bigger inertia force guides the water principles with more speed to the external wall of the curvature. According to the law of conservation of mass and the principle of continuity of the particles, the flow near the bottom inclines to the internal layer of bend. This phenomenon causes a secondary flow in cross-sections of the bend  that continues with the mainstream and produces a main stream. The transverse pattern created is the basis of creating the complex process of erosion and sedimentation of river bed. The width of the natural bent that stream in land with a gentle slope, reduced during the bend gradually.

In this research for understanding the behavior of flows in the river bend and the impact of placement of spur dike, an open bend channel studied and has been modeling. At first, the flow pattern in the 90 degrees simple bend without unique spur dike was checked and then the spur dike was located in 45 degree position with the relative curvature radius R=4b and different turbulence models with a movable bed was compared. Also, at the beginning of study the rigid bend  has been reviewed to consider the problems of moving bed rather than rigid one. Next, the pattern of flow and bed topography will be reviewed in the positions included 30 and 60 degrees in the spur dike. For modeling the flow, FLOW3D software is used. In this research LES, k-e, RNG and Energy turbulence models have been used and the results represent the excellence of LES turbulence model.

Key words: Secondary Flow- Spur dike- A simple 90 degrees bend- Scour - Turbulent model- FLOW3D

 


زمان:

چهارشنبه  3/4/1394  ساعت 17 تا 19

مكان:

آمفي تئاتر دانشكده مهندسي

 

 

 

رزومه

 

نام: حمید

 

خانوادگی: میرزایی

 

عنوان پایان­نامه: مقایسه مدل­های مختلف آشفتگی برای بررسی تاثیر مانع موجود در قوس خارجی بر میدان سرعت در کانال روباز با قوس ٩٠ درجه با بستر متحرک

 

 

 نام پدر : امان­الله         شماره شناسنامه : 4180030209                         محل سکونت : همدان

 

 جنسیت: مرد                     تارخ تولد : 01/01/1369                وضیعت تاهل : مجرد

 

وضعیت خدمت : معافیت تحصیلی

 

وضعیت بیمه کاری: بیش از 4 سال

 

 

نشانی محل سکونت : همدان-خیابان شهید زمانی-کوچه شکوه-پلاک 145

 

 

 

تلفن ثابت: 08138325641                   تلفن همراه : 09351372169

 

 

پست الکترونیکی :                    hamid_basu@yahoo.com

 

h.mirzaei91@basu.ac.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحصیلات

نام دانشگاه

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

تاریخ شروع

تاریخ پایان

معدل

بوعلی سینا همدان

کارشناسی ارشد

عمران- سازه­های هیدرولیکی

 

 

03/17- رتبه اولی

 

 

 

 

 

 

 

دوره های آموزشی / تخصصی-عمومی

 

 

نام دوره

 

 

سال اخذ

 

مدت

 

نام موسسه

 

محل برگزاری

ETABS

 

 

فنی حرفه ­ای

 

مدرک بین­المللی جوش- LIQUID PENETRANT TESTING

 

 

Technical Inspection and NDT Training Center

 

 

 

مهارت ها

 

زبان های خارجی :   

 

کامپيوتر : نرم افزار هایMatlab(Neural Network)- Etabs- Cad- Office :

 

مهارت های تخصصی : تسلط بر نرم­افزار FLOW3D

 

 

 

 

 

 

عنوان مقاله

نام همایش

1

پیش­بینی توپوگرافی بستر و میدان جریان در اطراف آبشکن در قوس 90 درجه با بستر متحرک با استفاده از مدل آشفتگی RNG

علوم و مهندسی آب- تهران

2

پارامترهای مؤثر بر میزان آبشستگی اطراف آبشکن­ها در بستر متحرک

علوم و مهندسی آب- تهران

3

محاسبه قدرت جریان عرضی در کانالهای مرکب با استفاده از شبکه عصبی

دومین کنگره بین­المللی سازه، معماری و توسعه شهری- تبریز

4

بررسی تغییرات پروفیل سطح آزاد جریان در اطراف آبشکن­های باز با درصدهای مختلف بازشدگی

علوم و مهندسی آب- تهران

5

Calculation of cross-section flow power in compound prismatic canals using neural network

International conference on non-linear models and optimization, computer and electrical engineering- DUBAI

6

بررسی تاثیرات تغییر اقلیم بر اشل سطح آب سد دز

اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری- همدان

7

پیش­بینی توپوگرافی بستر و میدان جریان در اطراف آبشکن در قوس 90 درجه با بستر متحرک با استفاده از مدل آشفتگی LES

کنفرانس بین­المللی دستاوردهای نوین در عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری- تبریز

8

پیش­بینی توپوگرافی بستر و میدان جریان در اطراف آبشکن در قوس 90 درجه با بستر متحرک

دریا، توسعه و منابع آب مناطق ساحلی خلیج فارس- هرمزگان