حمید یزدانی خانی

حمید یزدانی خانی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دانشكده فني مهندسي

گروه مهندسي مواد

 

 جلسه دفاعیه پایان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مهندسي مواد

گرايش شناسایی و انتخاب مواد


عنوان:

ایجاد پوشش‌های مگنتیتی روی فولاد کربنی و بررسی رفتار خوردگی آن­ها


استاد راهنما:

دكتر آرش فتاح الحسینی


استاد مشاور:

دکتر اکبر حیدرپور

 

داوران:

دكتر یوسف مظاهری رودبالی

دكتر حسن علم خواه


نگارش:

حمید یزدانی خان

 

زمان:  دوشنبه 23 آذر ماه 94 ، ساعت 15:30

مکان: سالن آمفی تئاتر

چكيده:

در این مطالعه، با موفقیت لایه اکسیدی محافظ روی سطح فولاد کربنی در محلول‌های قلیایی با استفاده از روش‌های آندکاری، اکسیداسیون سیاه نیترات قلیایی داغ و هیدروترمال ایجاد شد. آندکاری به‌صورت جریان ثابت در چگالی جریان‌های 100، 125 و A/dm2 150 در محلول W/V 25 هیدروکسید سدیم  در دمای 1 28 درجه سانتی‌گراد به‌مدت 1 ساعت و با اجرای عملیات حرارتی، انجام شد. در روش هیدروترمال به‌دلیل افزایش فشار و دمای محلول از دمای جوش (155 درجه سانتی‌گراد ) تا 250 درجه سانتی‌گراد با استفاده از اتوکلاو فولادی با پوشش تفلونی، لایه اکسیدی چگال و محافظ به‌دست آمد. لایه‌های اکسیدی توسط پراش اشعه X، میکروسکوپ الکترونی روبشی و آزمون‌های الکتروشیمایی، شامل پلاریزاسیون پتانسیودینامیک و طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS)، مشخصه‌یابی شدند. آندکاری فولاد کربنی به‌صورت قابل ملاحظه‌ای رفتار الکتروشیمیای را بهبود بخشید. در واقع، این آنالیزها مشخص کردند که با افزایش چگالی جریان، حفاظت خوردگی لایه مگنتیتی افزایش می‌یابد. این آنالیزها نشان دادند که لایه مگنتیتی ایجاد شده روی سطح فولاد کربنی با  تکنولوژی سیاه‌کاری هیدروترمال بهترین مقاومت را در محلول 5/3 درصد وزنی هیدروکسید سدیم داشته ‌است. اگرچه لایه اکسیدی با ضخامتی بیش‌ از 11 میکرومتر می‌تواند با استفاده از اکسیداسیون سیاه قلیایی نیترات داغ ایجاد شود، مقاومت به خوردگی نسبت به روش هیدروترمال بدتر می‌شود زیرا، لایه اکسیدی حاوی فاز هماتیت، تخلل وحفرات بسیاری است.

واژه­های کلیدی:  فولاد کربني، رفتار خوردگي، پوشش‌های مگنتیتی


Abstract:

In this study, protective oxide film was successfully prepared on the carbon steel surface in alkaline solutions by using of anodizing, hot alkaline nitrate black oxidizing and hydrothermal methods. The anodizing was carried out galvanostatically at a constant current density of 100, 125 and 150A/dm2 in 25  W/V NaOH solution at 28 ±1  for 1h and implementing of subsequent heat treatment. In the hydrothermal method, due to increasing of pressure and solution temperature from boiling temperature (155 ) to 250  by Teflon- lined stainless steel autoclave, a dense and protective oxide film was obtained.

Oxide films were characterized by XRD, SEM, and electrochemical tests including Potentiodynamic polarization and electrochemical impedance spectroscopy (EIS). The anodization of carbon steel markedly improved the electrochemical behavior. Indeed, these analyses revealed that with increasing the current density, the corrosion prevention of the magnetite film increases. These analyses showed that the magnetite film formed on carbon steel surface by hydrothermal blackening technology could have the best resistance in 3.5 wt.% NaCl solution. Even though oxide film with a thickness of more than 11 m could be created by hot alkaline nitrate black oxidizing, corrosion resistance than hydrothermal method deteriorated because the oxide film contained hematite phase and many pores and pits.


Key Words:  carbon steel, corrosion behavior, magnetite coatingsمشخصات فردی

        نام و نام خانوادگی: حمید یزدانی خان 

تلفن تماس: 09186722218

ایمیل : hamidyazdani.basu@gmail.com

متولد :  1369

 

 

سوابق تحصیلی

کارشناسی:

دانشگاه صنعتی همدان

·         معدل:68/15

·         موضوع پایان نامه : نانو مواد ذخیره کننده هیدروژن

 

 

تاریخ شروع دوره:88                          تاریخ فارغ  التحصیلی:92

کارشناسی ارشد:

دانشگاه بوعلی سینا - همدان

·         معدل: 79/16

·         موضوع پایان نامه : ایجاد پوشش‌های مگنتیتی روی فولاد کربنی و بررسی رفتار خوردگی آن­ها

 

v    

v    

تاریخ شروع دوره 92                                 تاریخ فارغ التحصیلی 94

مقالات

 

دو مقاله  ISIدر مرحله داوری می‌باشد.

 

مهارتهای نرم افزاری و مدرک فنی و حرفه ای

 

تراش CNC  به مدت 260 ساعت

فرزکار CNC  به مدت 280 ساعت

 آزمایشگر قطعات صنعتی با امواج فراصوتی(UT1)  به مدت 184 ساعت

کارور AUTO CAD

کارور عمومی رایانه شخصی به مدت 80 ساعت

رایانه کار ICDL  به مدت 32 ساعت

تایپ سریع به مدت 20 ساعت

 

 

آشنایی با زبانهای خارجی

 

 

 

 

 

دوره های گذرانده شده

 

دوره مقدماتی آشنایی با فناوری نانو(مفاهیم و کاربردها)

دوره روش‌های آنالیز و شناسایی نانو مواد