دانشکده

دانشکده


دانشکده مهندسی دانشگاه بوعلی سینا با ۴۰ سال قدمت و با در اختیار داشتن اعضای هیأت علمی توانمند و مجرب، فضاها، امکانات، تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی آموزشی و پژوهشی مناسب، از جایگاه ویژه ای به خصوص در منطقه  غرب کشور برخوردار است. گروه های شش گانه اصلی مهندسی شامل عمران، مکانیک، صنایع، برق، کامپیوتر و مواد در  ۲۵ گرایش مختلف در این دانشکده دایر بوده و در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در گرایش های مختلف دانشجو می پذیرد.