دانشکده فنی و مهندسی

دانشکده فنی و مهندسی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 وجود نزدیک به 70 آزمایشگاه آموزشی، تحقیقاتی و کارگاه، موجب ارتقا سطح آموزش و کیفیت کارهای پژوهشی در دانشکده شده است. از بین مجموعه آزمایشگاه‌ها، آزمایشگاه‌های تحقیقاتی میکروسکوپ الکترونی شامل دستگاه‌های TEM، SEM وXRF، ژئوتکنیک، ژئوتکنیک زیست‌محیطی،‌ مقاومت مصالح، خواص مکانیکی مواد و بتن از جایگاه ویژه‌ای از نظر تجهیزات و امکانات برخوردارند. در سال‌های اخیر، سالانه به‌طور متوسط 140 مقاله پژوهشی در مجلات معتبر خارجی و داخلی و تعداد زیادی مقاله در همایش‌های ملی و بین‌المللی، توسط اعضای هیأت علمی دانشکده مهندسی به‌چاپ رسیده و نیز تعداد قابل توجهی کتاب، منتشر و اختراع ثبت شده است. این دانشکده افتخار دارد که تاکنون بیش از 4600 نفر دانش‌آموخته در سطوح کاردانی، کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتری به جامعه تقدیم نموده که در مراکز مختلف صنعتی، دانشگاهی و اداری مشغول به‌خدمت هستند. درحال حاضر بیش از 2000 دانشجو در این دانشکده مشغول به‌تحصیل بوده که از بین آنان نزدیک به 500 نفر در مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکتری، درحال فراگیری مباحث علمی پیشرفته و تحقیق جهت تبیین و تدوین رساله خود هستند. دراجرای اهداف طرح راهبرد دانشگاه بوعلی‌سینا و در چارچوب نقشه جامع علمی و در جهت رفع نیازهای اساسی کشور عزیزمان ایران، این دانشکده مصمم است با توسعه کیفی و کمی بخش‌های آموزش و پژوهش و ایجاد ارتباط منطقی و نظام‌مند با صنعت، به‌طور مؤثر نقش ایفا نماید و بتواند تا سرحد امکان، مشکلات و نیازهای تحقیقات کاربردی صنعت را برطرف نموده و در راه توسعه و پیشرفت صنعتی – اقتصادی کشور کارگشا باشد.