درباره مهندسی صنایع

درباره مهندسی صنایع


درباره گروه

 

 

 

گروه صنایع


گروه مهندسی صنایع دانشگاه بوعلی سینا در سال 1373 تاسیس و هم اکنون در کارشناسی دارای گرایش مهندسی صنایع ، در کارشناسی ارشد دارای دو گرایش سیستمهای کلان و بهینه‌سازی سیستمها و در دکتری دارای گرایش مهندسی صنایع است. ضمناً رشته مهندسی لجستیک و زنجیره تأمین نیز در حال راه اندازی می‌باشد. گروه دارای دو آزمایشگاه اندازه‌گیری گیری دقیق و کنترل کیفیت و آزمایشگاه بهینه‌سازی است. همکنون اعضای هیات علمی گروه مشتمل بر 1 دانشیار و 5 استادیار می باشد که در زمینه‌های روش‌های بهینه‌سازی و ابتکاری،  مدیریت و مهندسی کیفیت، مدیریت زنجیره تامین، مکانیابی و استقرار تسهیلات، هوش مصنوعی و شبکه‌های بیزین تخصص دارند.

 

مأموریت اصلی گروه توسعه گروه در قالب افزایش افزایش اعضای هیات علمی و گرایشهای آن در مقطع تحصیلات تکمیلی با هدف ایجاد مجموعه ای هماهنگ از فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی در بالاترین سطوح علمی است تا موجب ارتقای روزافزون اساتید و دستیابی دانشجویان به آثار علمی در زمینه مهندسی صنایع و توانایی آنان در ایجاد نوآوری و خلاقیت و همچنین کمک به پیشرفت و گسترش مرزهای دانش و مهم تر از همه سرآمدی در این رشته از علوم مهندسی گردد.