درباره گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر

درباره گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر


درباره گروه

 

فعالیت گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه بوعلی سینا از سال 1378 و با پذیرش دانشجو در رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار آغاز گردید. سپس در سال 1387 اولین گروه از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد در گرایش هوش مصنوعی پذیرش شدند. با توسعه گروه کامپیوتر، از سال 1390 علاوه بر پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در رشته مهندسی فناوری اطلاعات گرایش شبکه­ های کامپیوتری، گروه موفق به پذیرش دانشجو در مقطع دکترای تخصصی در گرایش هوش ماشین و رباتیکز گردید.

در حال حاضر گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه بوعلی سینا با 11 عضو هیات علمی( یک دانشیار، هشت استادیار، یک مربی و یک مربی مأمور به تحصیل) و با حدود 300 دانشجوی فعال در مقاطع و گرایش های زیر، به فعالیت آموزشی و پژوهشی می پردازد:

1-     مقطع کارشناسی مهندسی کامپیوتر

2-     مقطع کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر- گرایش هوش ماشین و رباتیکز.

3-     مقطع کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات- گرایش شبکه های کامپیوتری

4-     مقطع دکترای تخصصی مهندسی کامپیوتر- گرایش هوش ماشین و رباتیکز