درج اخبار پیش دفاع دکتری در سایت دانشکده مهندسی

درج اخبار پیش دفاع دکتری در سایت دانشکده مهندسی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

به دستور معاون محترم تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی، اخبار مربوط به پیش دفاع دکتری در سایت دانشکده منعکس خواهد شد. اولین جلسه پیش دفاع برگزار شده در دانشکده مربوط به آقای مهندس سید امید گشتی است. عناون پروپوزال ایشان « بررسی رویین شدن آلیاژ آلومینیم 1050 و تاثیر فرآیند نورد تجمعی (ARB)بر رفتار الکتروشیمیایی لایه رویین» و استاد راهنمای ایشان دکتر سید آرش فتاح الحسینی هستند.

به دستور معاون محترم تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی، اخبار مربوط به پیش دفاع دکتری در سایت دانشکده منعکس خواهد شد. اولین جلسه پیش دفاع برگزار شده در دانشکده مربوط به آقای مهندس سید امید گشتی است. عناون پروپوزال ایشان « بررسی رویین شدن آلیاژ آلومینیم 1050 و تاثیر فرآیند نورد تجمعی (ARB)بر رفتار الکتروشیمیایی لایه رویین» و استاد راهنمای ایشان دکتر فتاح حسینی هستند. دانشکده مهندسی برای این دانشجوی با اخلاق آرزوی موفقیت و توفیق روز افزون دارد.

اساتید مشاور:

دکتر یوسف مظاهری رود بالی

دکتر محسن کشاورز خراسگانی

داوران:

دکتر حسن علم خواه

دکتر حمید اصفهانی

دکتر محسن شیخی

  شنبه 16/8/1394 ساعت 10:30

کلاس سمینار مواد