درخواست خرید کتاب از نمایشگاه بین المللی کتاب

درخواست خرید کتاب از نمایشگاه بین المللی کتاب


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

با توجه به در پیش بودن سی‌امین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران (13 تا 23 اردیبهشت) و با عنایت به این که قسمت قابل توجهی از خریدهای کتابخانه از این نمایشگاه صورت می‌گیرد، به منظور انجام خریدهای مبتنی بر نیاز خواهشمند است به مدیران گروه‌های تخصصی دانشکده خود اطلاع رسانی نموده و درخواست فرمایید هر گروه حداکثر تا تاریخ 96/1/30 درخواست‌های خود را در قالب فایل اکسل پیوست به همکاران کتابخانۀ دانشکده ارائه فرمایند.

با توجه به در پیش بودن سی‌امین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران (13 تا 23 اردیبهشت) و با عنایت به این که قسمت قابل توجهی از خریدهای کتابخانه از این نمایشگاه صورت می‌گیرد، به منظور انجام خریدهای مبتنی بر نیاز خواهشمند است به مدیران گروه‌های تخصصی دانشکده خود اطلاع رسانی نموده و درخواست فرمایید هر گروه حداکثر تا تاریخ 96/1/30 درخواست‌های خود را در قالب فایل اکسل پیوست به همکاران کتابخانۀ دانشکده ارائه فرمایند.