دروس ارائه شده نیمسال اول سالتحصلی 95-94

دروس ارائه شده نیمسال اول سالتحصلی 95-94


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پیرو اطلاعیه قبلی انتخاب واحد، برنامه اولیه دروس ارائه شده توسط گروه های آموزشی دانشکده مهندسی برای نیمسال تحصیلی 941 به شرح زیر اعلام می گردد:

پیرو اطلاعیه قبلی انتخاب واحد، برنامه اولیه دروس ارائه شده توسط گروه های آموزشی دانشکده مهندسی برای نیمسال تحصیلی 941 به شرح زیر اعلام می گردد، این برنامه ها ممکن است بنا به ضرورت در مواردی تغییر کند. چنانچه دانشجویان عزیز جهت تسهیل در انتخاب واحدها یا رفع محدودیت های احتمالی دروس ارائه شده، طرح یا پیشنهادی دارند می توانند نظرات خود را حداکثر تا اول شهریور به مدیر محترم گروه مربوطه ارائه نمایند.