دسترسی آزمایشی به پایگاه اطلاعاتی Proquest

دسترسی آزمایشی به پایگاه اطلاعاتی Proquest


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دسترسی آزمایشی به پایگاه اطلاعاتی Proquestاز روز سه شنبه 22دسامبر 2015 (اول دی 1394) تا 15فوریه 2016 (26 بهمن 1394) برای کاربران دانشگاه بوعلی سینا برقرار شده است.

دسترسی آزمایشی به پایگاه اطلاعاتی  Proquestاز روز سه شنبه 22دسامبر 2015 (اول دی 1394) تا 15فوریه 2016 (26 بهمن 1394) برای کاربران دانشگاه بوعلی سینا برقرار شده است.

دسترسی به پایگاه اطلاعاتی Proquest بر روی IPهای دانشگاه فراهم شده است و کاربران محترم می­توانند از طریق آدرس http://search.proquest.comوارد سایت Proquest گردند و منابع مورد نیاز خود را جستجو نمایند.