دفاعیه از پیشنهاد رساله مقطع دکتری آقای مهندس حجت محمدعلی زاده با عنوان «پیش‌بینی رفتار بار- نفوذ پی اسپادکن در خاک‌های چندلایه رسی Load-Penetration Behaviour Prediction of Spudcan Foundations in Multi- Layered Clayey Soils »

دفاعیه از پیشنهاد رساله مقطع دکتری آقای مهندس حجت محمدعلی زاده با عنوان «پیش‌بینی رفتار بار- نفوذ پی اسپادکن در خاک‌های چندلایه رسی Load-Penetration Behaviour Prediction of Spudcan Foundations in Multi- Layered Clayey Soils »


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: پیش‌بینی رفتار بار- نفوذ پی اسپادکن در خاک‌های چندلایه رسی Load-Penetration Behaviour Prediction of Spudcan Foundations in Multi- Layered Clayey Soils استاد راهنما: دکتر مسعود مکارچیان داوران: دکتر وحیدرضا اوحدی - دکتر عباس قدیمی دانشجو: حجت محمدعلی زاده زمان: دوشنبه 11 بهمن 1395 ساعت 16 مکان: آمفی تئاتر دانشکده مهندسی

عنوان: پیش‌بینی رفتار بار- نفوذ پی اسپادکن در خاک‌های چندلایه رسی Load-Penetration Behaviour Prediction of Spudcan Foundations in Multi- Layered Clayey Soils

استاد راهنما: دکتر مسعود مکارچیان

داوران: دکتر وحیدرضا اوحدی - دکتر عباس قدیمی

دانشجو: حجت محمدعلی زاده

زمان: دوشنبه 11 بهمن 1395 ساعت 16

مکان: آمفی تئاتر دانشکده مهندسی