دفاع از اولین رساله دکتری رشته تبدیل انرژی دانشگاه بوعلی سینا توسط احسان خلیلی دهکردی با عنوان «تحلیل هیدرودینامیکی جریان آرام کنترل شونده حول استوانه»

دفاع از اولین رساله دکتری رشته تبدیل انرژی دانشگاه بوعلی سینا توسط احسان خلیلی دهکردی با عنوان «تحلیل هیدرودینامیکی جریان آرام کنترل شونده حول استوانه»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از اولین رساله دکتری رشته تبدیل انرژی دانشگاه بوعلی سینا توسط مهندس احسان خلیلی دهکردی با عنوان «تحلیل هیدرودینامیکی جریان آرام کنترل شونده حول استوانه» با راهنمایی دکتر محسن گودرزی در روز شنبه – 23 بهمن 1395 –ساعت 17 در سالن آمفی تاتر دانشکده مهندسی برگزار خواهد شد.

دفاع از اولین رساله دکتری رشته تبدیل انرژی دانشگاه بوعلی سینا توسط مهندس احسان خلیلی دهکردی با عنوان «تحلیل هیدرودینامیکی جریان آرام کنترل شونده حول استوانه» با راهنمایی دکتر محسن گودرزی در روز شنبه – 23 بهمن 1395 –ساعت 17 در  سالن آمفی تاتر دانشکده مهندسی برگزار خواهد شد. دانشکده مهندسی برای ایشان آرزوی موفقیت روزافزون دارد. جهت کسب اطلاعا بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

احسان خلیلی دهکردی