دفاع از رساله دکتری توسط خانم مهندس مهشید صباغی جونی با عنوان «بررسی رفتار الکتروشیمیایی لایه های رویین تشکیل شده روی آلیاژ منیزیمی AZ31B در محیط های قلیایی»

دفاع از رساله دکتری توسط خانم مهندس مهشید صباغی جونی با عنوان «بررسی رفتار الکتروشیمیایی لایه های رویین تشکیل شده روی آلیاژ منیزیمی AZ31B در محیط های قلیایی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از رساله دکتری توسط خانم مهندس مهشید صباغی جونی با عنوان «بررسی رفتار الکتروشیمیایی لایه های رویین تشکیل شده روی آلیاژ منیزیمی AZ31B در محیط های قلیایی» با راهنمایی دکتر سید آرش فتاح الحسینی در روز چهارشنبه 29/10/1395 ساعت 14:00 کلاس 10 دانشکده مهندسی انجام خواهد شد.

دفاع از رساله دکتری توسط خانم مهندس مهشید صباغی جونی با عنوان «بررسی رفتار الکتروشیمیایی لایه های رویین تشکیل شده روی آلیاژ منیزیمی AZ31B  در محیط های قلیایی» با راهنمایی دکتر سید آرش فتاح الحسینی در روز چهارشنبه 29/10/1395 ساعت 14:00 کلاس 10 دانشکده مهندسی انجام خواهد شد. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایند:

 

مهشید صباغی جونی