دفاع از رساله دکتری خانم مهندس نعیمه فخار با عنوان «شکل‌دهی سوپرپلاستیک آلیاژهای آلومینیم و منیزیم»

دفاع از رساله دکتری خانم مهندس نعیمه فخار با عنوان «شکل‌دهی سوپرپلاستیک آلیاژهای آلومینیم و منیزیم»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از رساله دکتری خانم مهندس نعیمه فخار با عنوان «شکل‌دهی سوپرپلاستیک آلیاژهای آلومینیم و منیزیم» با راهنمایی دکتر فرامرز فرشته صنیعی در روز دوشنبه 29/6/1395 ساعت 11 کلاس سمینار سه انجام خواهد شد.

دفاع از رساله دکتری خانم مهندس نعیمه فخار با عنوان «شکل‌دهی سوپرپلاستیک آلیاژهای آلومینیم و منیزیم» با راهنمایی دکتر فرامرز فرشته صنیعی در روز دوشنبه 29/6/1395 ساعت 11 کلاس سمینار سه انجام خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

نعیمه فخار