دفاع از رساله دکتری مهندس علی محمدی با عنوان «استخراج ماکزیمم توان توربینهای بادی ژنراتور مغناطیس دایم به روش آشفتگی تکین»

دفاع از رساله دکتری مهندس علی محمدی با عنوان «استخراج ماکزیمم توان توربینهای بادی ژنراتور مغناطیس دایم به روش آشفتگی تکین»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از رساله دکتری مهندس علی محمدی با عنوان «استخراج ماکزیمم توان توربینهای بادی ژنراتور مغناطیس دایم به روش آشفتگی تکین» با راهنمایی دکتر سهیل گنجه فر در روز شنبه 22/8/95 ساعت 16-سالن آمفی تئاتر دانشکده انجام خواهد شد.

دفاع از رساله دکتری مهندس علی محمدی با عنوان «استخراج ماکزیمم توان توربینهای بادی ژنراتور مغناطیس دایم به  روش آشفتگی تکین» با راهنمایی دکتر سهیل گنجه فر در روز شنبه 22/8/95 ساعت 16-سالن آمفی تئاتر دانشکده انجام خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

علی محمدی