دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای احمد حبیبی با عنوان «بهینه سازی کلکتورهای خورشیدی صفحه تخت با توجه به پارامترهای مختلف در جذب انرژی خورشیدی و آنالیز اگزرژی کلکتورهای خورشیدی صفحه تخت»

دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای احمد حبیبی با عنوان «بهینه سازی کلکتورهای خورشیدی صفحه تخت با توجه به پارامترهای مختلف در جذب انرژی خورشیدی و آنالیز اگزرژی کلکتورهای خورشیدی صفحه تخت»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای احمد حبیبی با عنوان «بهینه سازی کلکتورهای خورشیدی صفحه تخت با توجه به پارامترهای مختلف در جذب انرژی خورشیدی و آنالیز اگزرژی کلکتورهای خورشیدی صفحه تخت» با راهنمایی دکتر ابوالقاسم مکانیک در زمان: یکشنبه 18 بهمن ماه 94 ، ساعت10 تا 12 و مکان: سمینار 2 دپارتمان عمران انجام خواهد شد.

دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای احمد حبیبی با عنوان «بهینه سازی کلکتورهای خورشیدی صفحه تخت با توجه به پارامترهای مختلف در جذب انرژی خورشیدی و آنالیز اگزرژی کلکتورهای خورشیدی صفحه تخت» با راهنمایی دکتر ابوالقاسم مکانیک در زمان: یکشنبه 18 بهمن ماه 94 ، ساعت10 تا 12 و مکان: سمینار 2 دپارتمان عمران انجام خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرماییدک

 

احمد حبیبی