دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد توسط خانم آرزو عسکری با عنوان «ارائه یک الگوریتم برای زمان‌بندی خطوط مونتاژ مدل‌ترکیبی به‌صورت چندهدفه و در شرایط عدم قطعیت»

دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد توسط خانم آرزو عسکری با عنوان «ارائه یک الگوریتم برای زمان‌بندی خطوط مونتاژ مدل‌ترکیبی به‌صورت چندهدفه و در شرایط عدم قطعیت»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد توسط خانم آرزو عسکری با عنوان «ارائه یک الگوریتم برای زمان‌بندی خطوط مونتاژ مدل‌ترکیبی به‌صورت چندهدفه و در شرایط عدم قطعیت» و با راهنمایی دکتر پرویز فتاحی در زمان: یکشنبه 27/10/94 ساعت 12 و مکان: کلاس 10 انجام خواهد شد.

دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد توسط خانم آرزو عسکری با عنوان «ارائه یک الگوریتم برای زمان‌بندی خطوط مونتاژ مدل‌ترکیبی به‌صورت چندهدفه و در شرایط عدم قطعیت» و با راهنمایی دکتر پرویز فتاحی در زمان: یکشنبه 27/10/94 ساعت 12 و مکان: کلاس 10 انجام خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

آرزو عسکری