دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد توسط خانم سیده صدیقه پزین با عنوان «مقایسه آزمایشگاهی تأثیر شمع¬های دوردیفه زیگزاگی و در امتداد هم بر الگوی جریان و توپوگرافی بستر در کانال مستقیم با بستر متحرک»

دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد توسط خانم سیده صدیقه پزین با عنوان «مقایسه آزمایشگاهی تأثیر شمع¬های دوردیفه زیگزاگی و در امتداد هم بر الگوی جریان و توپوگرافی بستر در کانال مستقیم با بستر متحرک»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد توسط خانم سیده صدیقه پزین با عنوان «مقایسه آزمایشگاهی تأثیر شمع‌های دوردیفه زیگزاگی و در امتداد هم بر الگوی جریان و توپوگرافی بستر در کانال مستقیم با بستر متحرک» و با راهنمایی دکتر مجید فضلی در روز دوشنبه 3/3/94، ساعت 14، سالن آمفی تئاتر دانشکده مهندسی انجام خواهد شد.

دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد توسط خانم سیده صدیقه پزین با عنوان «مقایسه آزمایشگاهی تأثیر شمع‌های دوردیفه زیگزاگی و در امتداد هم بر الگوی جریان و توپوگرافی بستر در کانال مستقیم با بستر متحرک» و با راهنمایی دکتر مجید فضلی در روز دوشنبه 3/3/94، ساعت 14، سالن آمفی تئاتر دانشکده مهندسی انجام خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

سیده صدیقه پزین