دفاع از پایان نامه با عنوان «مطالعه عددی و تجربی فرایند اکستروژن مارپیچی در کانال‌های مساوی زاویه‌دار» توسط آقای فرامرز فرح‌افشان

دفاع از پایان نامه با عنوان «مطالعه عددی و تجربی فرایند اکستروژن مارپیچی در کانال‌های مساوی زاویه‌دار» توسط آقای فرامرز فرح‌افشان


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه با عنوان «مطالعه عددی و تجربی فرایند اکستروژن مارپیچی در کانال‌های مساوی زاویه‌دار» توسط آقای فرامرز فرح‌افشان و به راهنمایی دکتر عباس فدایی در زمان: یکشنبه 6/7/1393 ساعت 16 و مکان: سمینار3 دپارتمان مکانیک-دانشکده مهندسی انجام خواهد شد.

دفاع از پایان نامه با عنوان «مطالعه عددی و تجربی فرایند اکستروژن مارپیچی در کانال‌های مساوی زاویه‌دار» توسط آقای فرامرز فرح‌افشان و به راهنمایی دکتر عباس فدایی در زمان: یکشنبه 6/7/1393 ساعت 16 و مکان: سمینار3 دپارتمان مکانیک-دانشکده مهندسی انجام خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمائید:

فرامرز فرح‌افشان