دفاع از پایان نامه با موضوع «بهبود روش های ردیابی نقطه حداکثر توان مبتنی بر مدل در پنل های فوتوولتائیک» توسط آقای میلاد نعمتی

دفاع از پایان نامه با موضوع «بهبود روش های ردیابی نقطه حداکثر توان مبتنی بر مدل در پنل های فوتوولتائیک» توسط آقای میلاد نعمتی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه با موضوع «بهبود روش های ردیابی نقطه حداکثر توان مبتنی بر مدل در پنل های فوتوولتائیک» توسط آقای میلاد نعمتی و با راهنمایی دکتر محمد حسن مرادی در یکشنبه 31/6/93 ساعت 11:00 انجام خواهد شد.

دفاع از پایان نامه با موضوع «بهبود روش های ردیابی نقطه حداکثر توان مبتنی بر مدل در پنل های فوتوولتائیک» توسط آقای میلاد نعمتی و با راهنمایی دکتر محمد حسن مرادی در یکشنبه 31/6/93 ساعت 11:00 انجام خواهد شد. برای مطالعه چکیده به لینک زیر مراجعه نمائید:

میلاد نعمتی