دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای آرمان کاکایی با عنوان «تحلیل دو بعدی سازه‌های ساخته شده ازمصالح ارتوتروپیک به روش ایزوژئومتریک»

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای آرمان کاکایی با عنوان «تحلیل دو بعدی سازه‌های ساخته شده ازمصالح ارتوتروپیک به روش ایزوژئومتریک»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای آرمان کاکایی با عنوان «تحلیل دو بعدی سازه‌های ساخته شده ازمصالح ارتوتروپیک به روش ایزوژئومتریک» با راهنمایی دکتر محمد شوشتری در تاریخ : دوشنبه 26/11/94 ساعت 16 و مکان: آمفی تئاتر دانشکده مهندسی انجام خواهد شد.

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای آرمان کاکایی با عنوان «تحلیل دو بعدی سازه‌های ساخته شده ازمصالح ارتوتروپیک به روش ایزوژئومتریک» با راهنمایی دکتر محمد شوشتری در تاریخ : دوشنبه 26/11/94 ساعت 16 و مکان: آمفی تئاتر دانشکده مهندسی انجام خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

آرمان کاکایی