دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حسین یزدی با عنوان "آنالیز ارتعاشات و شناسایی ترک در ورق‌های ساندویچی تخت به کمک روش‌های هوش مصنوعی"

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حسین یزدی با عنوان "آنالیز ارتعاشات و شناسایی ترک در ورق‌های ساندویچی تخت به کمک روش‌های هوش مصنوعی"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حسین یزدی با عنوان "آنالیز ارتعاشات و شناسایی ترک در ورق‌های ساندویچی تخت به کمک روش‌های هوش مصنوعی" با راهنمایی دکتر مهدی کریمی در یکشنبه 17/03/94 ساعت 8:30 آمفی تئاتر دانشکده مهندسی ارائه خواهد شد.

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حسین یزدی با عنوان "آنالیز ارتعاشات و شناسایی ترک در ورق‌های ساندویچی تخت به کمک روش‌های هوش مصنوعی" با راهنمایی دکتر مهدی کریمی در یکشنبه 17/03/94 ساعت 8:30 آمفی تئاتر دانشکده مهندسی ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر روی لینک زیر کیلیک نمایید:


حسین یزدی