دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سعید افشاری با موضوع "یک روش زمانبندی توزیع شده با هدف توازن بار در شبکه‌های حسگر بی سیم 802.15.4e"

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سعید افشاری با موضوع "یک روش زمانبندی توزیع شده با هدف توازن بار در شبکه‌های حسگر بی سیم 802.15.4e"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سعید افشاری با موضوع "یک روش زمانبندی توزیع شده با هدف توازن بار در شبکه‌های حسگر بی سیم 802.15.4e" با راهنمایی دکتر محمد نصیری در زمان چهارشنبه 93/11/29 در آمفی تئاتر دانشکده مهندسی انجام خواهد شد.

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سعید افشاری با موضوع "یک روش زمانبندی توزیع شده با هدف توازن بار در شبکه‌های حسگر بی سیم 802.15.4e" با راهنمایی دکتر محمد نصیری در زمان چهارشنبه 93/11/29 در آمفی تئاتر دانشکده مهندسی انجام خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:


سعید افشاری