دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سعید حیدری با عنوان "بهره برداری موازی از میکروگرید های چندگانه متصل به شبکه توزیع با استفاده از تکنیک های هوشمند "

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سعید حیدری با عنوان "بهره برداری موازی از میکروگرید های چندگانه متصل به شبکه توزیع با استفاده از تکنیک های هوشمند "


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سعید حیدری با عنوان "بهره برداری موازی از میکروگرید های چندگانه متصل به شبکه توزیع با استفاده از تکنیک های هوشمند " و با راهنمایی دکتر علی دیهیمی در زمان: شنبه 14/4/1394 ساعت:11 مکان: آمفی تئاتر برگزار می‌گردد.

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سعید حیدری با عنوان "بهره برداری موازی از میکروگرید های چندگانه متصل به شبکه توزیع با استفاده از تکنیک های هوشمند " و با راهنمایی دکتر علی دیهیمی در زمان: شنبه 14/4/1394 ساعت:11 مکان: آمفی تئاتر برگزار می‌گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر روی لینک زیر کلیک نمایید:


سعید حیدری