دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سید صالح شیخ الاسلامی با عنوان «بررسی تاثیر فاز تابع سینوسی توصیف کننده شکل صفحه جداکننده در مبدل حرارتی دوراهه در حالت دما ثابت»

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سید صالح شیخ الاسلامی با عنوان «بررسی تاثیر فاز تابع سینوسی توصیف کننده شکل صفحه جداکننده در مبدل حرارتی دوراهه در حالت دما ثابت»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سید صالح شیخ الاسلامی با عنوان «بررسی تاثیر فاز تابع سینوسی توصیف کننده شکل صفحه جداکننده در مبدل حرارتی دوراهه در حالت دما ثابت» با راهنمایی دکتر محسن گودرزی در مکان برگزاری: آمفی تئاتر دانشکده مهندسی زمان: سه‌‌شنبه، 7 مهر، ساعت 30/11 انجام خواهد شد.

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سید صالح شیخ الاسلامی  با عنوان «بررسی تاثیر فاز تابع سینوسی توصیف کننده شکل صفحه جداکننده در مبدل حرارتی دوراهه در حالت دما ثابت» با راهنمایی دکتر محسن گودرزی در مکان برگزاری: آمفی تئاتر دانشکده مهندسی زمان: سه‌‌شنبه، 7 مهر، ساعت 30/11 انجام خواهد شد. برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

سید صالح شیخ الاسلامی