دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سینا نوعی با عنوان «تحلیل دینامیکی دیوار بتنی مسلح و مقایسه آن با روش شبه استاتیکی»

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سینا نوعی با عنوان «تحلیل دینامیکی دیوار بتنی مسلح و مقایسه آن با روش شبه استاتیکی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سینا نوعی با عنوان «تحلیل دینامیکی دیوار بتنی مسلح و مقایسه آن با روش شبه استاتیکی» با راهنمایی دکتر محمد شوشتری انجام شد.

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سینا نوعی با عنوان «تحلیل دینامیکی دیوار بتنی مسلح و مقایسه آن با روش شبه استاتیکی» با راهنمایی دکتر محمد شوشتری انجام شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

سینا نوعی