دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مجید نیکنام با عنوان "عیب‌یابی و تمدید عمر در آلومینیوم A356.0"

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مجید نیکنام با عنوان "عیب‌یابی و تمدید عمر در آلومینیوم A356.0"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مجید نیکنام با عنوان "عیب‌یابی و تمدید عمر در آلومینیوم A356.0" و با راهنمایی دکتر امیر حسین محمودی در 8 تیر94 ساعت: 8.30 انجام خواهد شد.

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مجید نیکنام با عنوان "عیب‌یابی و تمدید عمر در آلومینیوم A356.0" و با راهنمایی دکتر امیر حسین محمودی در 8 تیر94 ساعت: 8.30 انجام خواهد شد.  جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:


مجید نیکنام