دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهدی مرادی با عنوان "پیش¬بینی کوتاه مدت مصرف الکتریکی با استفاده از رویکردی کوانتومی "

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهدی مرادی با عنوان "پیش¬بینی کوتاه مدت مصرف الکتریکی با استفاده از رویکردی کوانتومی "


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهدی مرادی با عنوان "پیش¬بینی کوتاه مدت مصرف الکتریکی با استفاده از رویکردی کوانتومی " و با راهنمایی دکتر علی دیهیمی در زمان: دوشنبه 15/4/1394 ساعت:11 و مکان: آمفی تئاتر انجام خواهد شد.

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهدی مرادی با عنوان "پیش¬بینی کوتاه مدت مصرف الکتریکی با استفاده از رویکردی کوانتومی " و با راهنمایی دکتر علی دیهیمی در زمان: دوشنبه 15/4/1394  ساعت:11 و مکان: آمفی تئاتر  انجام خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر روی لینک زیر کلیک نمایید:


مهدی مرادی