دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهدی گوهری با عنوان «ارزیابی و انتخاب بهینه مولدهای همزمان گرما و برق با در نظر گرفتن عدم قطعیت قیمت سوخت»

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهدی گوهری با عنوان «ارزیابی و انتخاب بهینه مولدهای همزمان گرما و برق با در نظر گرفتن عدم قطعیت قیمت سوخت»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهدی گوهری با عنوان «ارزیابی و انتخاب بهینه مولدهای همزمان گرما و برق با در نظر گرفتن عدم قطعیت قیمت سوخت» با راهنمایی دکتر علیرضا حاتمی در زمان: شنبه 28 شهریور ماه 94 ، ساعت 13 تا 14 انجام خواهد شد.

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهدی گوهری با عنوان «ارزیابی و انتخاب بهینه مولدهای همزمان گرما و برق با در نظر گرفتن عدم قطعیت قیمت سوخت» با راهنمایی دکتر علیرضا حاتمی در زمان: شنبه 28 شهریور ماه 94 ، ساعت 13 تا 14 انجام خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

مهدی گوهری