دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای امیر نوری با عنوان "بررسی رفتار سیکلی و پست سیکلی خاک ریزدانه با خاصیت خمیری کم"

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای امیر نوری با عنوان "بررسی رفتار سیکلی و پست سیکلی خاک ریزدانه با خاصیت خمیری کم"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای امیر نوری با عنوان "بررسی رفتار سیکلی و پست سیکلی خاک ریزدانه با خاصیت خمیری کم" با راهنمایی دکتر محمد ملکی در زمان: دو‌شنبه 6/11/1393 و مکان:آمفی تئاتر دانشکده مهندسی ساعت 4بعد از ظهر انجام شد.

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای امیر نوری با عنوان "بررسی رفتار سیکلی و پست سیکلی خاک ریزدانه با خاصیت خمیری کم" با راهنمایی دکتر محمد ملکی در زمان: دو‌شنبه 6/11/1393 و مکان:آمفی تئاتر دانشکده مهندسی ساعت 4بعد از ظهر انجام شد. برای کسب اطلاعات بیشتر و مطالعه رزومه به لینک زیر مراجعه نمایید:


امیر نوری