دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای رامین منتشلو با عنوان «ارتعاشات غیرخطی ورق مدرج تابعی مگنتو-الکترو-الاستیک مستطیلی شکل بر اساس تئوری تغییر شکل برشی مرتبه سوم»

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای رامین منتشلو با عنوان «ارتعاشات غیرخطی ورق مدرج تابعی مگنتو-الکترو-الاستیک مستطیلی شکل بر اساس تئوری تغییر شکل برشی مرتبه سوم»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای رامین منتشلو با عنوان «ارتعاشات غیرخطی ورق مدرج تابعی مگنتو-الکترو-الاستیک مستطیلی شکل بر اساس تئوری تغییر شکل برشی مرتبه سوم» با راهنمایی دکتر علیرضا شوشتری در 26 مهرماه 94 ساعت 14:00 آمفی تئاتر مهندسی انجام خواهد شد.

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای رامین منتشلو با عنوان «ارتعاشات غیرخطی ورق مدرج تابعی مگنتو-الکترو-الاستیک مستطیلی شکل بر اساس  تئوری تغییر شکل برشی مرتبه سوم» با راهنمایی دکتر علیرضا شوشتری در 26 مهرماه 94 ساعت 14:00 آمفی تئاتر مهندسی انجام خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

رامین منتشلو