دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای سعید رضایی با عنوان «طراحی یک شبکه زنجیره تامین حلقه بسته پایدار بر اساس ارکان اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی با در نظر گرفتن عملیات فرابارانداز»

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای سعید رضایی با عنوان «طراحی یک شبکه زنجیره تامین حلقه بسته پایدار بر اساس ارکان اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی با در نظر گرفتن عملیات فرابارانداز»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای سعید رضایی با عنوان «طراحی یک شبکه زنجیره تامین حلقه بسته پایدار بر اساس ارکان اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی با در نظر گرفتن عملیات فرابارانداز» با راهنمایی دکتر سامان خیرخواه در زمان: یکشنبه 15/09/94- ساعت 14:00 و مکان: سمینار 10 صنایع انجام خواهد شد.

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای سعید رضایی با عنوان «طراحی یک شبکه زنجیره تامین حلقه بسته پایدار بر اساس ارکان اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی با در نظر گرفتن عملیات فرابارانداز» با راهنمایی دکتر سامان خیرخواه در زمان: یکشنبه 15/09/94- ساعت 14:00 و مکان: سمینار 10 صنایع انجام خواهد شد. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایند:

 

سعید رضایی