دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای سید بهزاد فاضلی با عنوان «بهبود کیفیت بازسازی دقت مضاعف تصاویر ویدئویی با ترکیب اطلاعات غیرتکراری فریم‌های دقت پایین ویدئویی »

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای سید بهزاد فاضلی با عنوان «بهبود کیفیت بازسازی دقت مضاعف تصاویر ویدئویی با ترکیب اطلاعات غیرتکراری فریم‌های دقت پایین ویدئویی »


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای سید بهزاد فاضلی با عنوان «بهبود کیفیت بازسازی دقت مضاعف تصاویر ویدئویی با ترکیب اطلاعات غیرتکراری فریم‌های دقت پایین ویدئویی » با راهنمایی دکتر عبدالحمید پیله‌ور در ساعت 30/11 صبح، سالن آمفی تئاتر دانشکده مهندسی انجام خواهد شد.

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای سید بهزاد فاضلی با عنوان «بهبود کیفیت  بازسازی دقت مضاعف تصاویر ویدئویی  با ترکیب اطلاعات غیرتکراری فریم‌های دقت پایین ویدئویی » با راهنمایی دکتر عبدالحمید پیله‌ور در ساعت 30/11 صبح، سالن آمفی تئاتر دانشکده مهندسی انجام خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

سید بهزاد فاضلی