دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای علیرضا مبارکی با عنوان «بهبود کیفیت توان به کمک UPQC در ریز شبکه‌ها با تغذیه فتوولتائیک»

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای علیرضا مبارکی با عنوان «بهبود کیفیت توان به کمک UPQC در ریز شبکه‌ها با تغذیه فتوولتائیک»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای علیرضا مبارکی با عنوان «بهبود کیفیت توان به کمک UPQC در ریز شبکه‌ها با تغذیه فتوولتائیک» با راهنمایی دکتر طوسی در زمان: دوشنبه 13 مهر ماه 94 ، ساعت 15/17 تا 15/19 مکان: سمینارر 2 دپارتمان برق انجام خواهد شد.

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای علیرضا مبارکی با عنوان «بهبود کیفیت توان به کمک UPQC در ریز شبکه‌ها با تغذیه فتوولتائیک» با راهنمایی دکتر طوسی در زمان: دوشنبه 13 مهر ماه 94 ، ساعت 15/17 تا 15/19 مکان: سمینارر 2 دپارتمان برق انجام خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

علیرضا مبارکی