دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای علی باجلانی با عنوان «مطالعه خوردگی و بازدارندگی از خوردگی فولاد کربنی در محلول نفتی شبیه‌­سازی شده»

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای علی باجلانی با عنوان «مطالعه خوردگی و بازدارندگی از خوردگی فولاد کربنی در محلول نفتی شبیه‌­سازی شده»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای علی باجلانی با عنوان «مطالعه خوردگی و بازدارندگی از خوردگی فولاد کربنی در محلول نفتی شبیه‌­سازی شده» با راهنمایی دکتر سید آرش فتاح الحسینی در زمان: سه شنبه 17 آذر ماه 94 ، ساعت 30/11 تا 13 و مکان: سمینار گروه مواد برگزار خواهد شد.

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای علی باجلانی با عنوان «مطالعه خوردگی و  بازدارندگی از خوردگی فولاد کربنی در محلول نفتی شبیه‌­سازی شده» با راهنمایی دکتر سید آرش فتاح الحسینی در زمان: سه شنبه 17 آذر ماه 94 ، ساعت 30/11 تا 13 و مکان: سمینار گروه مواد برگزار خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

علی باجلانی