دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای علی هاشمی و با عنوان "حلیل و بهینه سازی چرخه رانکین ارگانیک دارای گرمکن آب تغذیه و سیکل نیروگاه حرارتی از منظر انرژی،اگزرژی و ترمواکونومیک"

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای علی هاشمی و با عنوان "حلیل و بهینه سازی چرخه رانکین ارگانیک دارای گرمکن آب تغذیه و سیکل نیروگاه حرارتی از منظر انرژی،اگزرژی و ترمواکونومیک"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای علی هاشمی و با عنوان "حلیل و بهینه سازی چرخه رانکین ارگانیک دارای گرمکن آب تغذیه و سیکل نیروگاه حرارتی از منظر انرژی،اگزرژی و ترمواکونومیک" با راهنمایی دکتر محمد مهدی رشیدی در زمان: چهار شنبه 26/9/93 ساعت 8 صبح و مکان: آمفی تئاتر دانشکده مهندسی انجام خواهد شد.

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای علی هاشمی و با عنوان "حلیل و بهینه سازی چرخه رانکین ارگانیک دارای گرمکن آب تغذیه و سیکل نیروگاه حرارتی از منظر انرژی،اگزرژی و ترمواکونومیک" با راهنمایی دکتر محمد مهدی رشیدی در زمان: چهار شنبه 26/9/93 ساعت 8 صبح و مکان: آمفی تئاتر دانشکده مهندسی انجام خواهد شد.

جهت کسب اطلاعا بشتر به لینک زیر مراجعه نمائید:

علی هاشمی