دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای محمدصادق خانی علی اکبری «پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق گرایش قدرت»

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای محمدصادق خانی علی اکبری «پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق گرایش قدرت»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای محمدصادق خانی علی اکبری «پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق گرایش قدرت» و با راهنمایی دکتر علیرضا حاتمی در یکشنبه 13 دی 1394، ساعت12 و مکان: سالن آمفی تئاتر دانشکده مهندسی انجام خواهد شد.

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای محمدصادق خانی علی اکبری  «پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق گرایش قدرت» و با راهنمایی دکتر علیرضا حاتمی در یکشنبه 13 دی 1394، ساعت12 و مکان: سالن آمفی تئاتر دانشکده مهندسی انجام خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

محمدصادق خانی علی اکبری