دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای مهدی ایزدی با عنوان «بهبود کالیبراسیون سنسورهای شتاب‌سنج MEMS مورد استفاده در ابزار اندازه‌گیری حین حفاری»

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای مهدی ایزدی با عنوان «بهبود کالیبراسیون سنسورهای شتاب‌سنج MEMS مورد استفاده در ابزار اندازه‌گیری حین حفاری»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای مهدی ایزدی با عنوان «بهبود کالیبراسیون سنسورهای شتاب‌سنج MEMS مورد استفاده در ابزار اندازه‌گیری حین حفاری» با راهنمایی دکتر محمد حسن مرادی در 11/7/1394 ساعت 17 برگزار خواهد شد.

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای مهدی ایزدی با عنوان «بهبود کالیبراسیون سنسورهای شتاب‌سنج MEMS مورد استفاده در ابزار اندازه‌گیری حین حفاری» با راهنمایی دکتر محمد حسن مرادی در 11/7/1394 ساعت 17 برگزار خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

مهدی ایزدی