دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای مهدی رضایی با عنوان «طراحی بهینه سیستم شارژ سریع یک خودرو برقی»

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای مهدی رضایی با عنوان «طراحی بهینه سیستم شارژ سریع یک خودرو برقی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای مهدی رضایی با عنوان «طراحی بهینه سیستم شارژ سریع یک خودرو برقی» با راهنمایی دکتر محمدرضا طوسی در زمان : 17/11/94 ساعت 15 و مکان: آمفی تئاتر دانشکده برگزار خواهد شد.

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای مهدی رضایی با عنوان «طراحی بهینه سیستم شارژ سریع یک خودرو برقی» با راهنمایی دکتر محمدرضا طوسی در زمان : 17/11/94 ساعت 15 و مکان: آمفی تئاتر دانشکده برگزار خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نماییدک

 

مهدی رضایی