دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای مهیار میرشکاری با موضوع «بررسی رفتار رویین ‌شدن روی در محلول‌های قلیایی با استفاده از روش‌های الکتروشیمیایی»

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای مهیار میرشکاری با موضوع «بررسی رفتار رویین ‌شدن روی در محلول‌های قلیایی با استفاده از روش‌های الکتروشیمیایی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای مهیار میرشکاری با موضوع «بررسی رفتار رویین ‌شدن روی در محلول‌های قلیایی با استفاده از روش‌های الکتروشیمیایی» با راهنمای دکتر سید آرش فتاح الحسینی در زمان: شنبه 14 آذر ماه 94 ، ساعت 16 تا 14 و مکان: سالن آمفی تئاتر برگزار خواهد شد.

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای مهیار میرشکاری با موضوع «بررسی رفتار رویین ‌شدن روی در محلول‌های قلیایی با استفاده از روش‌های الکتروشیمیایی» با راهنمای دکتر سید آرش فتاح الحسینی در زمان: شنبه 14 آذر ماه 94 ، ساعت 16 تا 14 و مکان: سالن آمفی تئاتر برگزار خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

مهیار میر شکاری