دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای هاشم میکائیلی با عنوان «اثر تنش پسماند بر نمودار تنش-کرنش بدست آمده ازمیله ی هاپکینسون »

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای هاشم میکائیلی با عنوان «اثر تنش پسماند بر نمودار تنش-کرنش بدست آمده ازمیله ی هاپکینسون »


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای هاشم میکائیلی با عنوان «اثر تنش پسماند بر نمودار تنش-کرنش بدست آمده ازمیله ی هاپکینسون » با راهنمایی دکتر رحمن سیفی و علی علوینیا در ‌یک شنبه 16/6/94 ساعت 10 - آمفی تئاتر مهندسی انجام خواهد شد.

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای هاشم میکائیلی با عنوان «اثر تنش پسماند بر نمودار تنش-کرنش بدست آمده ازمیله ی هاپکینسون » با راهنمایی دکتر رحمن سیفی و علی علوینیا در ‌یک شنبه 16/6/94 ساعت 10 - آمفی تئاتر مهندسی انجام خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

مصطفی میکائیلی