دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم آذر بنفشی با موضوع مطالعه تجربی و عددی آزمایش سنبه برشی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم آذر بنفشی با موضوع مطالعه تجربی و عددی آزمایش سنبه برشی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم آذر بنفشی با موضوع مطالعه تجربی و عددی آزمایش سنبه برشی در تاریخ دوشنبه 22/2/93، ساعت 15:30 در محل آمفی تئاتر دانشکده مهندسی انجام خواهد شد. برای جزئیات بیشتر به صفحه زیر مراجعه فرمائید. آذر بنفشی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم آذر بنفشی با موضوع مطالعه تجربی و عددی آزمایش سنبه برشی در تاریخ دوشنبه 22/2/93، ساعت 15:30 در محل آمفی تئاتر دانشکده مهندسی انجام خواهد شد. برای جزئیات بیشتر به صفحه زیر مراجعه فرمائید.
آذر بنفشی